داوری در نمایشگاه

داوران عزیز جشنواره جابربن حیان ٬به سئوالات ما فکر کنید.

1-آیا می دانید نحوه داوری شما تأثیر به سزایی در داوری شما تأثیر به سزایی در ادامه راه دانشمند شدن و محقق بار آمدن کودکان مشتاقی دارد که سرتا سر وجود آنها را شوق آموختن فرا گرفته است؟ (و یا آنها را متوقف خواهد کرد؟)

2- آیا می دانید نحوه سخن گفتن و برخورد شما با دانش آموزان شوق یادگیری را در آنها برخواهد انگیخت؟(یابالعکس)

3- آیا می دانید پرسش های شما به رشد تفکر کودکان کمک خواهد کرد؟(البته نه هر سئوالی)

4- آیا می دانید صحبت های شما مسیر حرکت های بعدی را بر آنها هموار خواهد کرد؟ (و یا مسدود؟؟)

5-آیا می دانید سئوالات شما باعث اعتماد به نفس دانش آموزان خواهد شد؟‌(یا سلب اعتماد؟؟)

6- آیا می دانید شما با شیوه داوری خود عدالت و انصاف را به آنها خواهید آموخت؟‌(یا بی عدالتی؟؟)

7- آیا می دانید نحوه برخورد شما به او چگونگی آغاز یک ارتباط و ادامه دادن آن را یاد خواهد داد؟

8- آیا می دانید شما در خلال داوری خود می توانید کلمات زیبا و جملات دل انگیزی را به او بیاموزید؟

9- آیا می دانید سئوالات شما می تواند ایده موضوعات بکری را برای پروژه های بعدی به او بدهد؟

10- آیا می دانید شما هم می توانید بسیاری از مطالبی را که نمی دانستید از آنها  بیاموزید؟

11- آیا می د انید پرسش های شما شیوه سئوال پرسیدن را به دانش آموزان خواهد آموخت؟

12- آیا می دانید سئوالات شما راستگویی را در او تشویق و ترغیب خواهد کرد؟(یا بالعکس)

13- آیا می دانید صحبت شما با او به گسترش دامنه لغات و واژگان او خواهد انجامید؟

14- آیا می دانید نحوه برخورد و تشویق شما ارزش علم و دانش را در نظر او افزایش خواهد داد؟

15- آیا می دانید طریقه صحبت و برخورد شما نشانه والابودن شخصیت شماست؟

16- آیا می دانید حتی اگر پروژه ای ارزش علمی چندانی ندارد نشانه تلاش یک کودک یا تیکی گروهی از کودکان است؟

17- آیا می دانید با گوش دادن به صحبت های آنها، به آنها یکی از مهارت های ارتباطی را آموخته اید؟

18-آیا می دانید گفتار و رفتار شما می تواند به آرامش دانش آموزان و در نتیجه دفاع بهتر بیانجامد؟

19- آیا می دانید داوری شما نشانه اعتماد شما به کیفیت و نه کمیت است؟

20- آیا می دانید صحنه داوری شما نمایش یک قضاوت صحیح است؟

21- آیا می دانید پرسش های شماتفکر انتقادی را در دانش آموزان رشد خواهد داد؟

22- آیا می دانید ایجاد ارتباط صمیمانه و نزدیک بهداشت روانی دانش آموز را باعث خواهد شد؟

23- آیا می دانید در یک ارتباط خوب عواطف انسانی بارور و شکوفا خواهد شد؟

24- آیا می دانید شما با سئوالاتتان می توانید آنها را به تفکر در مورد پدیده ها و آفریننده آن رهنمون شوید؟

25- آیا می دانید سئوالات شما ممکن است برای دانش آموزان قابل فهم نباشد؟

26- آیا می دانید برخی از سئوالات می توانند منظوری به غیر از منظور مورد نظر شما در ذهن دانش آموز داشته باشد؟

27- آیا می دانید پاسخ های دانش آموزان نحوه تفکر و سیر اندیشه آنها را به شما نشان خواهد داد؟

28- آیا می دانید سئوالات شما می تواند بحث را هدایت کند؟

29- آیا می دانید نحوه داوری شما دقت و نکته سنجی شما را نشان می دهد؟

30- و آیا اصلاً می دانید که چگونه و چه سئوالاتی بپرسید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٠/۸/٥ ] [ ٧:٠٦ ‎ب.ظ ] [ آرش علایی ]

[ نظرات () ]