موضوعات پروژه سری چهارم

 

موضوعات پروژه سری چهارم

 

چه محیطی برای زندگی خرخاکی بهتر است ؟

 

درجه حرارت بر حشرات چه تاثیری دارد ؟

 

آیا کرم خاکی به روشنایی و تاریکی واکنش نشان می دهد ؟

 

آیا نور های رنگی مختلف بر رفتار کرم خاکی تاثیرگذارند ؟

 

آیا کرم خاکی به سرو صدا و درجات آن واکنش نشان می دهد ؟

 

کرم خاکی چگونه بدون اسکلت خود را به پیش می برد ؟

 

آیا جمعیت کرمهای خاکی ارتباطی با نوع خاک دارد ؟

 

تاثیر رطوبت بر فعالیت یک کرم خاکی

 

کدام یک سریعتر حرکت می کند

 

 

:

 

حلزون یا کرم ؟

 

حلزون در یک دقیقه چقدر جابجا می شود ؟

 

هزارپا ، در طول یک روز ، می تواند چقدر غذا بخورد ؟

 

چه میزان رطوبت برای سوسک آرد مناسب تر است ؟

 

چه غذاهایی را ترجیح می دهند ؟

 

 

 

 

لارو حشرات

 

چه غذاهایی باعث سریع ترین رشد در لارو حشرات می شوند ؟

 

نورهای رنگی مختلف چگونه بر رفتار لارو حشرات تاثیر می گذارند ؟

 

درجات مختلف شوری چگونه بر میگوی ساکن آب شوریا آرتمیا تاثیر می گذارد؟

 

درجه حرارت چه تاثیری بر میزان تنفس ماهی قرمز دارد ؟

 

موشهای اهلی چه واکنشی به انواع مختلف غذا نشان می دهند ؟

 

استخوانها از چه ساخته شده اند ؟

 

چه چیزی تعیین کننده قدرت ماهیچه است ؟

 

مشاهده سلول های خونی در حیوانات مختلف

 

یک حلزون روی چگونه سطحی سریعترین حرکت را دارد ؟

 

مورچه ها عسل را بیشتر دوست دارند یا شکر ؟

 

آیا گونه های مختلف هزار پا مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟

 

آیا هزارپاها بااندازه های مختلف مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟

 

آیا برگ های نعنا یا سایر گیاهان باعث دفع مورچه ها می شوند ؟

 

رفتار جانوران

 

رفتارهای کلاغ زاغی

 

رفتارهای کلاغ

 

رفتار مرغان دریایی

 

قدرت یادگیری در سوسک حمام

 

قدرت یادگیری در خرخاکی

 

آیا لارو حشرات محیطهای روشن را بر محیط های تاریک ترجیح می دهند ؟

 

آیا سروصدا بر قدرت یادگیری تاثیرگذار است

 

مقایسه تاثیر محرک های نوشتاری و شفاهی در یادگیری

 

شیوه های یادگیری چگونه بر میزان یادسپاری مطالب تاثیر می گذارند ؟

 

افراد یک گونه خاص از حیوانات چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند ؟

 

آیا علائم زبان اشاره به فرهنگ شما بستگی دارد ؟

 

آیا حیوانات از آب رنگی اجتناب می کنند یا آن را ترجیح می دهند ؟

 

حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

 

 

 

آیا رنگ محیط پیرامون بر عادت های تغذیه ای یک حشره موثر است ؟

 

واکنش بندپایان ساکن خاک به نور ، رطوبت و آلودگی

 

تاثیر سن بر عکس العمل های غیر ارادی بدن

 

جوجه های یک روزه چگونه رفتار می کنند ؟

 

پرندگان دانه ها و غذاهای چه رنگی را بیشتر دوست دارند ؟

 

چه عواملی بر توانایی یک موش در طی کردن یک ماز موثر است

 

رفتار جستجو در حاشیه دیوارها در موش

 

تاثیر ارتفاع ظرف دانه خوری پرندگان آزاد از زمین ، بر میزان جذب پرندگان به این محل ؟

 

ظرف دانه خوری پرندگان آزاد با داشتن چه رنگی ، پرندگان را بیشتر به خود جذب می کند ؟

 

نور و تاثیر آن بر رفتار غذاخوردن موش

 

حواس پنج گانه

 

آیا وقتی چشمانتان بسته باشد می توانید بگویید صدا از کدام جهت می آید ؟

 

آیا تمرین کردن بر عکس العمل های غیر ارادی شما موثر است ؟

 

آیا نور درخشان و روشن بر میزان تیزبینی شما موثر است ؟

 

آیا اگر دایره ی دیدتان را محدود کنید بینایی شما بهتر می شود ؟

 

آیا گاوها یا دیگرحیوانات اهلی رنگها را می بینند؟

 

مزیت های داشتن دو چشم

 

چشم ها و توانایی تخمین مسافت

 

تصاویر برجسته تولید شده با کامپیوتر

 

آیا غذا بدون بوییده شدن مزه دارد ؟

 

افزایش سن چه تاثیری بر احساس گرمای محیط دارد ؟

 

افراد با چه دقتی می توانند درجه حرارت را تخمین بزنند ؟

 

مقایسه میزان حساسیت چشایی در سیگاری ها و غیر سیگاری ها

 

سن تا چه اندازه بر احساس بویایی اثر می گذارد ؟

 

بویایی سگ ها تا چه اندازه قوی است ؟

 

آیا حلزون های خاکی می توانند بو بکشند یا بشنوند ؟

 

آیا قدرت بویایی مادرها و پدرها یکسان است ؟

 

تاثیرات بینایی و بویایی بر چشایی

 

تشخیص غذاها با چشم بسته

 

افزایش سن تا چه حد بر احساس چشایی موثر است ؟

 

مادرها و پدرها با چه دقتی و تنها از طریق چشیدن می توانند نوع میوه ها را تشخیص

 

بدهند ؟

 

ما باچه دقتی و تنها از طریق چشیدن می توانیم نوع غذاها را تشخیص بدهیم ؟

 

افراد با چه دقتی و بدون داشتن ساعت مچی یا دیواری می توانند زمان را تخمین بزنند ؟

 

آیا به کار گرفتن دو چشم در تخمین مسافت دقیق تر از به کار گرفتن یک چشم است ؟

 

چشایی در نوک زبان

 

آیا زبان انسان نواحی معینی برای مزه های مشخص دارد ؟

 

زبان ما در احساس کدام مزه حساسیت بیشتری دارد ؟

 

افراد در توانایی کشف مزه شیرینی در غذا چه تفاوت هایی دارند ؟

 

آیا حیوانات حس مغناطیسی دارند ؟

 

آیا می توانید تنها از طریق لمس کردن یک چیز ، بگویید آن چیست ؟

 

حس لامسه تا چه حد قابل اطمینان است ؟

 

آیا ما می توانیم حس لامسه خودمان را فریب بدهیم ؟

 

صحبت کردن یک بچه ٢ ساله چه تفاوتی با ما دارد ؟

 

یک بچه دوساله چه تعداد لغت می داند ؟

 

دامنه لغات یک بچه ١٢ ساله تا چه اندازه وسیع است ؟

 

دامنه لغات یک فرد بزرگسال تا چه اندازه وسیع است ؟

 

متفرقه زیست شناسی

 

آیا سرعت ضربان قلب بچه ها همزمان با بزرگ شدن آنها تغییر می کند

 

چه نوع فعالیت هایی بر سرعت ضربان قلب شما موثر است ؟

 

تاثیر ورزش بر فشار خون چیست ؟

 

آیاسرعت ضربان قلب مادرها و پدرها درحال استراحت متفاوت است؟

 

داستان یک دندان روئیده ، از ابتدا

 

آیا افراد قدبلند سریعتر از افراد قدکوتاه می دوند ؟

 

اصطکاک سطوح مختلف چگونه بر دویدن یک دونده اثر می گذارد ؟

 

آیا تاریخ تولد قابلیت های ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

 

آیا ماه بر رفتار انسان اثر می گذارد ؟

 

علوم زمین

 

یونانیان باستان چگونه می دانستند که زمین گرد است ؟

 

ساختار زمین شناسی ناحیه ما

 

سنگ های ساختمانی استفاده شده در منطقه ما و سرمنشا آنها

 

شواهد هوازدگی و فرسایش در ناحیه ما

 

نوع خاک در ناحیه ما

 

تحقیقات میدانی

 

زندگی گیاهان و جانوران در حیاط مدرسه

 

در یک پارک محلی

 

 

 

 

بررسی تغذیه جانوران

 

الگوی استقرار گونه های علفی در یک چمن زار

 

بررسی یک نهر یا رود

 

بررسی یک محوطه پوشیده از چمن

 

بررسی یک درخت تنها

 

بررسی حیاط یک خانه

 

حیات در یک توده کود آلی

 

بررسی یک آکواریوم متوازن

 

تغییرات در سکنه یک توده چمن کوتاه شده

 

تغییرات در حیوانات ساکن یک توده برگ در یک ناحیه

 

حیات در یک ناحیه و در طول فصول مختلف

 

رژیم غذایی حیوانات مختلف

 

زباله های پلاستیکی چگونه برای محیط زیست خطرساز می شوند ؟

 

چقدر طول می کشد تا زباله تجزیه شود ؟

 

زیستی

 

یک عنکبوت چگونه تارش را می سازد ؟

 

یک تار عنکبوت چقدر وزن را تحمل می کند ؟

 

یک پرنده چگونه لانه خودش را می سازد ؟

 

آتش سوزی های مهیب در بوته زارها و جنگلها تحت تاثیر چه عواملی به وجود می آید ؟

 

گل دهی گونه های گیاهی یک ناحیه به صورت ماهانه

 

عکاسی با فواصل زمانی از یک موضوع با دوربین دیجیتالی

 

صدف های راستگرد و چپگرد ، در گذشته و حال

 

راستگردی یا چپگردی در پیچک ها

 

الگوی رگبال های حشرات متعلق به یک گونه

 

ستاره شناسی

 

مقایسه فراوانی شهاب سنگها در اوقات مختلف

 

تعیین مسیر یک سیاره با استفاده از بزار آلات دست ساز و سنتی

 

آیا ماه هر شب از یک نقطه طلوع می کند ؟

 

ترسیم نقشه مسیر حرکت ماه نسبت به ستاره ها ازمیان آسمان شب

 

تعداد شهاب سنگها طی شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟

 

ردیابی شهاب سنگها با یک رادیو

 

مواد

 

پودرها

 

خاکسترها

 

کدام مفتول های فلزی بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟

 

کدام الیاف بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟

 

تخم مرغ از کدام جهات خود می تواند نیروی بیشتری را تحمل کند ؟

 

موی انسان با ضخامت های مختلف چقدر محکم است ؟

 

نخهای ماهیگیری نایلونی چقدر محکم هستند ؟

 

تارهای عنکبوت از گونه های مختلف چقدر محکم هستند ؟

 

تارهای ابریشمی پیله کرم ابریشم چقدر محکم هستند ؟

 

چه عواملی در بالاپریدن یک توپ پس از برخورد به زمین موثر است ؟

 

یک خلال دندان چقدر محکم است ؟

 

/ 0 نظر / 23 بازدید