جدول زمانبندی پروژه آزمایش

 

جدول زمانبندی پروژه آزمایش

   هفته اول

یک عنوان یا مسئله را برای پژوهش انتخاب کنید

یک دفترچه ی یادداشت برای خودتان درست کنید تا همه ی یادداشت ها و تحقیقات خودتان را در طول پروژه در آن ثبت کنید

تحقیقات اولیه را شروع کنیدواز دانشمندان، تکنیسین ها ومسئولین دولتی کسب اطلاعات کنید در صورت لزوم مصاحبه هایی ترتیب دهید-تحقیقات تکمیلی را شروع کنید واز منابع مکتوب مانند :کتاب ها ، مجلات ، و روزنامه ها ونشریات ومنابع الکترونیک مانند اینترنت ونرم افزارها کمک بگیرید

هفته دوم

عنوان یا مسئله خود را در صورت لزوم تغییر دهید

در مورد چگونگی انجام پژوهش و یا آزمایشتان از نظر روش و موادمورد نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ کنید

از روی اطلاعاتی که تا کنون جمع آوری کرده اید فرضیه ی خودتان راشکل دهید

به تحقیقات خود ادامه دهید و از بهترین منابعی که پیدا می کنید استفاده کنید

با متخصصین و کارشناسان برای کسب اطلاعات بیشتر مصاحبه کنید

هفته سوم

تحقیقات خود را تکمیل کنید و خلاصه ی مهمترین مطالب را برای نوشتن گزارش کتبی آماده کنید

انجام آزمایش علمی خود را شروع کنید ومشاهدات خود را در دفترچه یادداشت ثبت کنید

جمع آوری و یا خرید مواد لازم برای تابلوی نمایش را شروع کنید

هفته چهارم

روی پیش نویس اولیه گزارش کتبی کار کنید

به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات در دفترچه ی یادداشت ادامه دهید

نقشه ی مقدماتی تابلوی نمایشتان را طرح ریزی کنید

هفته پنجم

پیش نویس دوم گزارش کتبی تان را بنویسید

شروع به سوار کردن اجزاء تابلوی نمایش کنید

طراحی علائم ، برچسب ها ، نمودارها ، جدول ها و یا دیگر مواد دیداری را برای تابلوی نمایش شروع کنید

متن هایی را که روی تابلوی نمایش قرار خواهند گرفت بنویسید و برای تعیین جا و چیدمان آنها روی تابلوی نمایش برنامه ریزی کنید

به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات ادامه دهید

هر گونه عکسی که مورد نیازتان بود تهیه کنید

هفته ششم

آزمایش خود را تکمیل کنید ومشاهدات خود را تجزیه وتحلیل کنیدونتایج خود را به تفصیل بنویسید

نسخه ی نهایی گزارش کتبی خود را بنویسید و سپس آن را تایپ وویرایش کنید

عکس ها را در صورت لزوم بزرگ کنید

توضیحات یا اطلاعات زمینه ای را تایپ کنید و آنها را ر وی تابلوی نمایش نصب کنید

ساختار تابلوی نمایش خود را با اضافه کردن نمودارها ، جداول و دیگرمواد دیداری تکمیل کنید

 

/ 0 نظر / 20 بازدید