راهنمای برنامه ریزی پروژه علمی

راهنمای برنامه ریزی پروژه علمی

 

 

*چیزهای مورد علاقه من:

1-

2-

3-

4-

*چقدر وقت می توانم در هر هفته برای پروژه اختصاص دهم؟............. ساعت

*چه زمینه علمی علاقه مرا بیشتر جلب می کند؟

 1-زیست شناسی(زندگی گیاهان و جانوران)

2-علوم فیزیکی

3-زمین شناسی

4-علوم فضایی


*چه نوع پروژه ای بیشتر مورد علاقه من است؟

- آزمایش(با استفاده از روش علمی)

- نمایش علمی

- مدل

- تحقیق

- جمع آوری

-ساخت و اختراع

* چه نوع مواد علمی یا وسایل علمی را دوست دارم یا با آن آشنایی دارم؟

 


*موضوع انتخابی من:


*موادی که دارم:

 

*موادی که باید تهیه نمایم یا خریداری کنم:

 

 *کمکی که برای این پروژه نیاز دارم:

هیچ-------- مقداری --------- خیلی---------

*این پروژه برای من چقدر مشکل است؟

خیلی مشکل-------- کمی مشکل---------- آسان---------

*پرسش ها (مسائلی که باید درباره ی آن ها کاوشگری نمایم.)

الف).

ب).

ج).

*اجرای تحقیق و جمع آوری مطالب تحقیق زمینه ای:

مواد کمک آموزشی و مواد چاپی که باید پیدا کنم و مطالعه نمایم:

بازدید از مکانها

مصاحبه با افراد مطلع

سایت ها و وبلاگ ها

کتاب ها و مجلات و روزنامه ها و مجلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*جدول زمانی (6 هفته ای برای یک پروژه آزمایش)

تاریخ نمایشگاه علمی :............................ تاریخ شروه به کار پروژه:

هفته اول

یک عنوان یا مسئله را برای پژوهش انتخاب می کنم.

یک دفترچه ی یادداشت برای خودم درست می کنم تا همه ی یادداشت ها و تحقیقات خودم را در طول پروژه در آن ثبت کنم.

تحقیقات اولیه را شروع  می کنم واز دانشمندان، تکنیسین ها ومسئولین دولتی کسب اطلاعات می کنم  در صورت لزوم مصاحبه هایی ترتیب می دهم.

 تحقیقات تکمیلی را شروع می کنم واز منابع مکتوب مانند:

کتاب ها ، مجلات ، و روزنامه ها ونشریات ومنابع الکترونیک مانند اینترنت ونرم افزارها کمک می گیرم.

هفته دوم

عنوان یا مسئله خود را در صورت لزوم تغییر می دهم.

در مورد چگونگی انجام پژوهش و یا آزممایشها از نظر روش و مواد مورد نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ می کنم.

از روی اطلاعاتی که تا کنون جمع آوری کرده ام فرضیه ی خودم را شکل می دهم.

به تحقیقات خودم ادامه می دهم و از بهترین منابعی که پیدا می کنم استفاده می نمایم.

با متخصصین و کارشناسان برای کسب اطلاعات بیشتر مصاحبه می کنم.

هفته سوم

تحقیقات خود را تکمیل کرده و خلاصه ی مهمترین مطالب را برای نوشتن گزارش کتبی آماده می کنم.

انجام آزمایش علمی خود را شروع می کنم ومشاهدات خود را در دفترچه یادداشت ثبت می کنم.

جمع آوری و یا خرید مواد لازم برای تابلوی نمایش را شروع می کنم.

هفته چهارم

روی پیش نویس اولیه گزارش کتبی کار می کنم.

به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات در دفترچه ی یادداشت ادامه می دهم.

نقشه ی مقدماتی تابلوی نمایشم را طرح ریزی می کنم.

هفته پنجم

پیش نویس دوم گزارش کتبی ام را می نویسم.

شروع به سوار کردن اجزاء تابلوی نمایش می کنم.

طراحی علائم ، برچسب ها ، نمودارها ، جدول ها و یا دیگر مواد دیداری را برای تابلوی نمایش شروع می کنم.

متن هایی را که روی تابلوی نمایش قرار خواهند گرفت را می نویسم و برای تعیین جا و چیدمان آنها روی تابلوی نمایش برنامه ریزی می کنم.

به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات ادامه می دهم هر گونه عکسی که مورد نیازم باشد تهیه می کنم.

هفته ششم

آزمایش خود را تکمیل کرده  ومشاهدات خود را تجزیه وتحلیل می کنم و نتایج خود را به تفصیل می نویسم.  

نسخه ی نهایی گزارش کتبی خود را می نویسم و سپس آن را تایپ و ویرایش می کنم.

عکس ها را در صورت لزوم بزرگ می کنم.

توضیحات یا اطلاعات زمینه ای را تایپ می کنم و آنها را ر وی تابلوی نمایش نصب می کنم.

ساختار تابلوی نمایش خود را با اضافه کردن نمودارها ، جداول و دیگر مواد دیداری تکمیل می کنم.

قدم به قدم تا انجام یک پروژه آزمایش موفق :

 

 

*مساله ای که می خواهم درباره آن کاوشگری کنم:

 


*منابعی که نیاز دارم:

1-مواد کمک آموزشی و مواد چاپی:

2- مکانها:

3- مصاحبه هایی که باید انجام دهم:

*پرسش خاصی که می خواهم آزمایش کنم:

 

*آزمایش شامل این عناوین است:

 


*متغیر های آزمایش:

متغیرهای مستقل:

متغیرهای وابسته :

متغیرهای کنترل شده:

*آزمونها:

 


* زمان مورد نیاز:

 

 


*مواد آزمایش:

 

 


*مراحل آزمایش:

 

 


*ثبت داده ها و نتایج:

در هنگام آزمایش چه انجام داده ام؟

 

 

 

 

-*نتایجی که از تکرار آزمایش به دست آوردم:

 

 

 


*نتایج نهایی آزمایش من:

 

 


*نمودار نتایج آزمایش من:

 

 

 

 

 

*جدول ثبت نتایج من:

 

 

 

 

 

*جمع بندی من از کل نتایج در چند جمله کوتاه:

 

*آیا فرضیه خود را اثبات کردم:

بلی                         خیر

* دلیل اثبات فرضیه یا رد فرضیه من:


/ 0 نظر / 90 بازدید