جشنواره جابربن حیان و سندچشم انداز بیست ساله ایران

جشنواره جابربن حیان و کمک به تحقق اهداف سندچشم انداز بیست ساله

 

موضوع(( پژوهش))  از جایگاه ویژه ای در تعلیم وتربیت برخودار بوده و جستجوگری و پژوهیدن از عالی ترین و پیچیده ترین جلوه های اندیشه انسان به شمار رفته و متخصصان علوم رفتاری توجه ویژه ای به آن مبذول داشته اند .
رشد سریع و پرشتاب علم که منجربه افزایش حجم اطلاعات ، مشکلات دنیای معاصر نظیر جمعیت، کاهش منابع غذایی، استفاده نامناسب و مصرف بی رویه و ... سبب شده است که آموزش و پرورش جوامع بیش از پیش به موضوعات(( پژوهش))  و شیوه های پرورش آن در دانش آموزان روی بیاورند تا ضمن بهره گیری از ایده ها و ابتکارات انسانهایی که در بسترمناسب آموزشی تبدیل به دانشمندان و انسانهای مبتکر می گردند به رشد وتوسعه جوامع خویش کمک نموده و جایگاه جهانی میهن خویش را ارتقا دهند و بدین شکل بتوانند در معادلات پیچیده سیاسی واقتصادی جهان امروز توانایی رقابت با دیگر جوامع را پیدانموده وبه بقا ودوام جامعه خویش یاری رسانند.همه ساله تحقیقات و اقدامات موثر و مفیدی در جوامع توسعه یافته جهت یافتن راهکارهایی برای پرورش وتربیت ((انسانهای پژوهشگر))طراحی و اجرا می شود ومیلیاردها دلار در این راه هزینه می شود و به واسطه همین سیاست آگاهانه، پیشرفت های علمی چشمگیری را درجهان معاصر شاهدیم .از این رو لازم وضروری است راهکارها و شیوه های پرورش روحیه جستجوگری و پژوهش در مدارس میهن مان به سرعت به مرحله اجرا درآید زیرا ((دانش آموز پژوهنده))ی امروز،دانشمند ومخترع ومبتکر ایران آینده است .همان ایرانی که در ((سند چشم انداز))بدان اشاره وتاکید شده یعنی :((رسیدن ایران به مقام اول منطقه خاورمیانه در سال 1404))و ((یکی از کشورهای توسعه یافته جهان)). جشنواره جابربن حیان نیز در همین راستاو بر همین منطق حرکت می کند. جشنواره جابربن حیان منطبق بر سند چشم انداز است آنجا که تاکید می شود:
*ایران 1404 باید دارای مشخصات زیر باشد:
-    برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فناوری
-    الهام بخش ، فعال و مؤثر در جهت اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری و ... نو اندیشی  پویایی فکر

پس باید آموزشها و جهت گیری های آموزشی نیز همسو و همنوا با سند چشم انداز باشد.لذا معلمان گرامی و اولیای عزیزباید بدانند پیاده سازی شیوه های آموزشی پروژه محور یکی از مهمترین راهکارها جهت اعتلای آموزشی کشورمان است که تعمیق و رواج یافتن چنین شیوه ای و به فراموشی سپردن شیوه های آموزشی منسوخ به ما کمک خواهد کرد که دانش آموزانی پژوهشکر ومبتکر وخلاق تربیت نماییم .همین دانش آموزان آینده علمی روشنی را برای میهن مان رقم خواهند زد و ایران اسلامی را در قله های رفیع جهان جای خواهند داد. ان شاء الله

/ 0 نظر / 46 بازدید