مواد نمایشی پروژه علمی

مواد نمایشی

    * شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و سایر اقلام مجاز مربوط به پروژه می باشد. این اقلام روی میز و در جلوی تابلوی نمایش قرار می گیرند.
    * همه دانش آموزان موظف به پیروی از شرایط زیر جهت نمایش پروژه خود در سالن نمایشگاه پروژه های علمی می باشند :

mnsu.edu

اقلام نمایشی غیر مجاز

    * هر گونه موجود زنده ( به صورت زنده ، مرده یا خشک شده و اعم از گیاه یا جانور )
    * هر گونه اندام یا مایعات بدن انسان و حیوانات ( مثلا خون یا ادرار )
    * هر گونه مواد غذایی انسان یا حیوانات
    * هر گونه کشت باکتری یا کپک
    * هر گونه مایعات شیمیایی خانگی یا آزمایشگاهی از جمله آب
    * استثناء : مایعات موجود در محفظه های دربسته بعضی دستگاه ها ( مثلا مایع درون مخزن دماسنج ) یا مایعات مورد تایید کمیته نمایش و ایمنی نمایشگاه
    * هر گونه مواد سمی ، دارو و مواد پرخطر
    * هرگونه وسیله تیز و برنده (مثلا : سرنگ ، سوزن ، پی پت ، میخ ، چاقو و پونز )
    * هرگونه شیشه یا اشیاء شیشه ای  مگر محفظه های دربسته شیشه ای یا اجزای شیشه ای به کار رفته در محصولات تجاری ( مثلا شیشه نمایشگر کامپیوتر )
    * هر گونه ظروف یا مخازن فشرده
    * هرگونه باتری با قابلیت باز شدن در پوش ( مثلا باتری های اسیدی )
    * هر گونه گِل ، خاک ، شن ، ماسه ، سنگ ، پسماندهای زائد و غیره
    * هرگونه پروژه ای که شامل شلیک یک سلاح گرم ، شلیک با وسائل دارای محفظه هوای فشرده ، محتوی مواد شیمیایی مخاطره آمیز برای سلامتی دانش آموزان ، یا دارای فعالیت رادیو اکتیو و یاهر نوع فعالیت مخاطره آمیز دیگر برای دانش آموزان باشد
    * هرگونه عکس یا تصویر مر بوط به تکنیکهای جراحی ، کالبدشکافی و اجساد
    * هرگونه پروژه ای که منجر به صدمه زدن یا تحت فشار قرار گرفتن یک جانور شود . مثل این موارد : کشتن  حیوان ، دادن مواد شیمیایی به حیوان ، یا نگهداری حیوان در محفظه ای  که شباهت به زیستگاه طبیعی آن ندارد . به یاد داشته باشید که مجاز به آوردن حیوانات زنده به نمایشگاه نیستید.

استثناء

    * دانش آموزان پایه اول تا سوم مجاز به داشتن نمونه های کاملا مهر و موم شده  به عنوان بخشی از اقلام نمایشی پروژه خود می باشند ( گیاهان خشک شده  یا مواد معدنی )با این حال هر گونه مواد غذایی انسان یا حیوانات ممنوع است .
    * " کاملا مهرو موم شده " یعنی بسته بندی شده به شکلی که هیچ گونه ذره ، مایع یا بویی از آن به بیرون نشت نکند . این گونه موارد می بایست در یک بسته بندی دوقبضه از جنس کیسه پلاستیکی محکم یا ظروف پلاستیکی شفاف با درب محکم قرار گرفته و با نوار چسب شیشه ای در محل خود روی میز یا تابلوی نمایش ثابت شوند .تمام این اقلام ( صدف ها ، سنگ ها ، برگ ها ، خاک ها ، پوسته های تخم و غیره ) می بایست قبل از مهر و موم شدن کاملا خشک شده باشند . پیشنهاد می شود این گونه  اقلام به صورت بسته های کوچک و با چسب نواری شفاف روی تابلوی نمایش چسبانده شوند تا ضمن اطمینان از ایمنی ، نمایش آنها با سلیقه به نظر برسد .

اقلام نمایشی توصیه نشده

    * گران قیمت ، شکستنی ، شکننده

اقلام نمایشی مجاز و توصیه شده

    * باید به جای اقلام نمایشی غیر مجاز یا توصیه نشده از عکس ها یا نمودارها ، حیوانات پلاستیکی یا گل های پلاستیکی استفاده شود .
    * دانش آموز باید برای رعایت حقوق مالکیت معنوی حتما نام و مشخصات عکاس را در کنار عکس ذکر کند
    * دانش آموزان باید طبق یک برنامه منظم از گامهای مختلف پروژه خود عکس برداری کنند تا بتوانند مسیر تلاش های خود را  در طول انجام پروژه به تصویر بکشند . همچنین دانش آموز اگر قصد نمایش عکس افرادی را روی تابلوی نمایش خود دارد حتما قبل از گرفتن عکس از آنها کسب اجازه نماید .
    * دانش آموزان می توانند برای اقلام نوشتاری پروژه خود ( نوشته های تابلوی نمایش و گزارش کتبی ) از کامپیوتر و چاپگر استفاده کنند .
    * پروژه های برقی می توانند از باتری به عنوان منبع الکتریسیته استفاده کنند .
    * به جای مواد غذایی واقعی از مدل های مصنوعی غذا یا میوه استفاده شود

/ 0 نظر / 20 بازدید