نمونه پروژه با موضوع ((اثرافزودن مواد مختلف درنقطه انجماد آب))

نمونه پروژه با موضوع

((اثرافزودن مواد مختلف درنقطه انجماد آب))

*عنوان:

بررسی اثرافزودن مواد مختلف درنقطه انجماد آب

مسئله:

((آیا افزودن مواد مختلف برنقطه انجماد آب تاثیردارد؟))

*تعاریف:

متغییر مستقل:شکر- نمک- ضدیخ- سرکه

متغییروابسته:نقطه انجماد آب

*فرضیه:

((اگر ماده ای به آب اضافه شود برنقطه انجماد آن تاثیر دارد.))

*تحقیق زمینه ای:

*مولکول :همه مواداز ذرات بسیار ریزی به نام مولکول ساخته شده اند.

*آب:مولکولهای آب مانند دانه های زنجیر به هم متصل اند وبر روی هم سر می خورند.

*نقطه انجمادآب:مایعات مختلف در اثر سرما تبدیل به جامد میشوند ولی هر کدام در یک دمای مخصوص به خود یخ می زنندوونقطه انجمادشان با هم فرق می کند.مثلا:

آب در اثر سرما  ودر صفر درجه یخ می زند.

شیوه ی قرارگرفتن مولکول های آب در دو حالت جامد و مایع

*علت انجماد:

حرکت مولکولهای آب در اثر سرما کم می شود و تبدیل به جامدی به نام یخ می شود.

*عوامل موثر بر سرعت انجماد مایعات:

دما- -نوع مایع-غلظت مایع-ارتفاع

 

*روند آزمایش:

ما دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی آموزشگاه ابن سینا برای آزمایش فرضیه خودمان چند ماده مختلف یعنی نمک وشکر وضدیخ وسرکه راانتخاب کردیم.وهرکدام را به آب اضافه کرده وآنها را دریخچال قرار دادیم سپس نقطه انجماد  آنها را به وسیله دماسنج اندازه گیری نمودیم.


 ما یک برنامه 6 هفته ای برای خود در نظر گرفتیم وبه ترتیب کارهای زیر را انجام دادیم:

ما برای آزمایش فرضیه خودمان چند ماده مختلف یعنی نمک وشکر وضدیخ وسرکه راانتخاب کردیم.وهرکدام را به آب اضافه کرده وآنها را دریخچال قرار دادیم سپس نقطه انجماد  آنها را به وسیله دماسنج اندازه گیری نمودیم.

به ثبت مشاهدات خود از آزمایشات در دفترچه ی یادداشت ادامه دادیم. وچون نمی شود به یکبار آزمایش اعتماد کرد آزمایشات را دوباره تکرار نمودیم و نتایج را به طور دقیق یادداشت و ثبت نمودیم.

*مواد آزمایش:

1-بشر

2-دماسنج

3-ضدیخ

4-نمک

5-شکر

6-سرکه

7-آب

8-یخچال

*نتایج:

جدول و نمودار زیر نشان دهنده نتایج آزمایشات ما است.همانطور که دیده می شود با افزودن ضدیخ نقطه انجماد آب تا حدود 10 درجه زیر صفر کاهش می یابد.

نام ماده

نقطه انجماد

آزمایش اول

آزمایش دوم

آزمایش سوم

شکر

-1

-1/5

-1/25

نمک

-7/8

-7

-7

ضدیخ

-10

-9/75

-9/5

سرکه

-3

-3

-2/7 

 *نتیجه گیری:

*با این آزمایشات فهمیدیم که اضافه کردن موادی مانند نمک وشکر وضدیخ وسرکه به آب باعث می شود که آب دیرتر یخ بزند یعنی:

الف). با اضافه کردن مواد به آب نقطه انجماد آب کاهش می یابد.

ب). چون با ریختن ضدیخ آب دیرتر یخ می زند به همین دلیل از ضدیخ در زمستان برای ماشینها استفاده می کنند

ضدیخ

فرمول مولکولی ضدیخ


بنابراین فرضیه ما اثبات شد.

*منابع :

1- کتاب خواص فیزیکی مواد شیمیایی ( مرتضی خلخالی) انتشارات : کلمه

2- کتاب واکنشهای شیمیایی ( مرتضی خلخالی) انتشارات کلمه

3- سایت دانستنیهای فیزیک :

www.onlinephysics.com

4-سایت دانشنامه رشد:

 daneshnameh.roshd.ir

5-سایت دانشنامه ویکی پدیا :

fa.wikipedia.org

6-کتاب پروژه های علمی-ایزاک آسیموف-انتشارات مدرسه

7-جزوات راهنمای پروژه های علمی گروههای آموزشی وزارت آموزش وپرورش به آدرس :

www.jaberebnehayan.persianblog.ir

 

*سپاسگزاری:

با تشکر از پدر ومادر مهربانم

و سپاس از آقای اکبراحدی مدیر آموزشگاه

و تشکر فراوان از معلم گرامی ام سید علی موسوی

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید